Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

Rekrutacja

Co roku Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przeprowadza rekrutację do kolejnej edycji programu „Youngster”. W pierwszej kolejności udział jest proponowany gminom już uczestniczącym w programie, a następnie – w miarę posiadanych przez Fundację środków finansowych – pozostałym gminom wiejskim i wiejsko-miejskim.

Przystępując do programu „Youngster” gmina zobowiązuje się m.in. do partycypowania w kosztach wynagrodzenia nauczyciela/li, zapewnienia pomieszczeń do prowadzenia zajęć oraz zorganizowania dowozu dla uczniów po zajęciach.

Więcej informacji dotyczących zadań dla gmin, szkół i nauczycieli w zakładkach:

- Zadania dla gmin,
- Zadania dla szkół,
- Zadania dla nauczycieli.

Ze względu na ograniczone środki finansowe, rekrutacja do programu „Youngster” na rok szkolny 2016/17 została przeprowadzona tylko pośród gmin, które uczestniczyły w programie w edycji 2015/16.