Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

Korzyści

Udział w Programie Youngster to przede wszystkim korzyści dla wszystkich jego uczestników. Beneficjentami programu są:

  • uczniowie gimnazjum – rozwój w zakresie umiejętności językowych, motywacji do samorozwoju, przełamywanie barier ekonomicznych i psychologicznych przy wyborze kierunku dalszej nauki, rozwijanie kompetencji kluczowych porzez udział w projektach międzyklasowych,
  • nauczyciele języka  angielskiego  – podnoszenie kwalifikacji zawodowych i motywacji do efektywnej pracy, wymiana doświadczeń,
  • szkoły uczestniczące w programie – podniesienie prestiżu szkoły poprzez udział jej uczniów w programie; poprawa warunków dydaktycznych poprzez wzbogacenie biblioteki szkolnej w pomoce i materiały przydatne uczniom i nauczycielom,
  • gminy, których szkoły uczestniczą w programie – możliwość wykorzystania w innych szkołach w danej gminie kadry nauczycieli doszkalanych w ramach programu; nauczyciele jako aktywni liderzy lokalnych społeczności; wymiana doświadczeń między gminami uczestniczącymi w Programie.