Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

Zadania dla nauczycieli

Nauczyciel to najistotniejsze ogniwo Programu Youngster. Jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie zadań dydaktycznych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach. Staramy się, aby wszelkie kwestie administracyjne, biurowe, itp. obciążały nauczyciela w stopniu najmniejszym z możliwych. Do zadań nauczyciela należy: 

  • realizacja zajęć w ogólnym wymiarze do 90 godzin lekcyjnych w ciągu trwania roku szkolnego dla każdej z grup,
  • obowiązkowe uczestniczenie w szkoleniach wynikających z programu, 
  • współpraca z Fundacją i Wydawnictwem Macmillan przy organizacji i przeprowadzeniu testu plasującego (Test Placement) oraz testów sprawdzających (Progress I oraz Progress II),   
  • podział uczniów na grupy, wg stopnia znajomości języka angielskiego, w oparciu o wyniki testu plasującego (na początku roku szkolnego),  
  • dobór podręczników dla uczniów na podstawie wyników testu plasującego oraz propozycji Wydawnictwa po czym – w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły – złożenie zamówienia do Wydawnictwa,
  • zamówienie dodatkowych „gratisów” (readrer’sy, słowniki, płyty CD , DVD, itp.,)  na wyposażenie biblioteki szkolnej,
  • prowadzenie ewidencji obecności uczniów na zajęciach,
  • wypełnienie certyfikatów dla uczniów kończących zajęcia w oparciu o wyniki testów zpisane na platformie e-learningowej,
  • dodatkowa pomoc uczniom w nauce, w tym w ramach konsultacji.