Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

Efekty

Program Youngster prowadzony jest od 2007 roku.  Doświadczenie zdobyte przez tak długi okres, daje podstawy do oceny i porównań z innymi projektami edukacyjnymi, a także prowadzenia własnych badań ankietowych i podsumowania dotychczasowych rezultatów Youngstera.

Efekty Programu są wielowymiarowe. Youngster nie tylko zwiększa dostęp uczniów z terenów wiejskich do nauki języka angielskiego, ale także niejednokrotnie wpływa na ich decyzje dotyczące dalszej edukacji oraz zmiany ich postaw życiowych.

 

Przede wszystkim edukacja

Pomimo, że Youngster nie jest programem przygotowującym uczniów do egzaminu gimnazjalnego (prowadzenie tego rodzaju zajęć jest wręcz zabronione i może skutkować zakończeniem współpracy z gminą), to efekty w tym obszarze są widoczne: średni wynik punktów z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego uczniów uczęszczających na dodatkowe zajęcia jest wyższy niż pozostałych i znacząco wpływa na średnią szkoły.

Na podkreślenie zasługuje również wysoka frekwencja na zajęciach – wynosząca ok. 85% w każdym roku szkolnym (ilość uczniów przystępujących do zajęć we wrześniu każdego roku do ilości uczniów przystępujących do drugiego testu postępu).

 

Szczegółowe efekty edukacyjne pokazuje poniższa tabela.

 


 

*Wynik części podstawowej egzaminu gimnazjalnego

 

Gimnazjaliści z terenów wiejskich chcą doskonalić swoje umiejętności – coraz większy zasięg Programu Youngster

Dotychczas udział w Programie wzięło ponad 20,5 tys. uczniów, a z roku na rok liczba uczestników Youngstera stale wzrasta. W roku szkolnym 2011/12 było ich ponad 3,5 tys., w roku 2012/13 – blisko 4 tys., a w roku szkolnym 2013/14 już ok. 5 tys. Do tegorocznej, VIII edycji zgłosiła się rekordowa liczba uczniów, szkół oraz nauczycieli w edycji 2014/15 bierze udział blisko 5,4 tys. gimnazjalistów pochodzących z terenów wiejskich z całej Polski. To oznacza, że Youngster cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

 

  


  

 

Youngster – to nie tylko nauka języka

Zajęcia językowe realizowane w ramach Programu, to nie tylko dodatkowe źródło wiedzy i ćwiczenia poszerzające umiejętności językowe. To także motywacja, aktywizacja uczniów do dalszej nauki oraz zwiększenie ich świadomości w zakresie edukacji. Badania przeprowadzone w roku szkolnym 2012/13 przez EFRWP na losowo wybranej grupie 2.400 uczniów pokazują, że:

 

  • 86% uczniów przyznało, że zajęcia z języka angielskiego w ramach Programu YOUNGSTER były interesujące i mobilizowały do dalszej nauki,
  • 75% uczniów miało poczucie, że dodatkowe zajęcia językowe przyczyniły się do lepszego wyniku na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego,
  • 94% ankietowanych uczniów myśli o swojej przyszłości z związku z językiem angielskim,
  • łącznie 95% uczniów wskazało wśród głównych powodów zapisania się do Programu YOUNGSTER, chęć poznania języka angielskiego oraz uzyskanie lepszej oceny z tego przedmiotu.

Jako wyróżnik Programu YOUNGSTER uczniowie wskazali na:

  • ciekawszą formę prowadzenia  zajęć z YOUNGTERA od zwykłych lekcji (71%)
  • odpowiednie dopasowanie uczestników do poziomu grupy językowej w jakiej uczestniczyli (76%)

 

Nie bez znaczenia są również efekty niemierzalne, wielokrotnie zgłaszane przez nauczycieli: wzrost poczucia pewności siebie u ucznia i wiary we własne siły, większą otwartość na innych i aktywność na pozostałych zajęciach, a w konsekwencji zmianę decyzji o dalszej drodze kształcenia i częstszym wyborze techników oraz szkół ogólnokształcących.