Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

Finansowanie

Program jest finansowany ze środków własnych Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Na jego koszty składają się m.in. na wynagrodzenia nauczycieli, zakup podręczników dla uczniów oraz pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, organizacja szkolenia metodycznego, nagrody i wyróżnienia w konkursach, sprawdzenie testów plasujących i postępu oraz stosowne certyfikaty dla uczniów. Gminy są zobowiązane do zapewnienia odpowiednich pomieszczeń, zorganizowania dowozu uczniom po zajęciach oraz finansowania części kosztów związanych z wynagrodzeniem nauczycieli oraz ich dojazdu na szkolenie. Wydawnictwo Macmillan zapewnia dostawę podręczników do szkół, opracowanie testów oraz pomoc merytoryczną i dydaktyczną.