Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

Partnerzy
 

Wydawnictwo Macmillan www.macmillan.pl

Wydawnictwo Macmillan jest Strategicznym partnerem Funduszu przy realizacji programu Youngster. Dzięki zaangażowaniu pracowników wydawnictwa powstały założenia koncepcji dydaktycznej programu oraz koncepcja merytoryczna. Macmillan jest też autorem programu nauczania. Ponadto wydawnictwo pomaga w doborze podręczników do realizacji zajęć, zapewnia „gratisy” do biblioteki szkolnej, a także nowoczesne narzędzia do mierzenia postępów uczniów w nauce - w chwili obecnej w postaci treści dydaktycznych na platformie e-learningowej.
Wydawnictwo jest też autorem wszystkich szkoleń realizowanych na potrzeby programu Youngster. Szkolenia te są uważanie za jedne z najciekawszych szkoleń dla nauczycieli – anglistów.
Co roku też wydawnictwo Macmillan organizuje dla wszystkich szkół uczestniczących w programie konkurs projektów klasowych "Teenagers in Action".

Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”  www.nida.ecms.pl

Dzięki współpracy z Fundacją Nida nauczyciele realizujący zajęcia w ramach Programu mają możliwość uczestniczenia w realizowanych przez nią programach szkoleniowych, w tym zwłaszcza w ogólnopolskim spotkaniu nauczycieli ENGLISH TEACHING MARKET oraz cyklu spotkań szkoleniowych TEACHING ENGLISH TEACHERS. Gimnazja natomiast mogą uczestniczyć w programie grantowym SMALL GRANTS. Wszystkie wyżej wymienione Programy szkoleniowe Fundacji Nida są realizowane ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.