Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

Uczestnicy

Program Youngster jest adresowany do wszystkich chętnych uczniów klas III szkół gimnazjalnych z gmin wiejskich, w tym zwłaszcza do uczniów pragnących kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w miastach, kończących się maturą.  We współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN opracowaliśmy algorytm, który był podstawą wyboru gmin do Programu. Udział w nim proponowaliśmy gminom charakteryzującym się niewielkim poziomem wydatków na oświatę, znacznym bezrobociem oraz niskimi dochodami mieszkańców, bo są to jedne z głównych barier w zapewnieniu dzieciom i młodzieży z  terenów wiejskich właściwego poziomu wykształcenia.  Spośród ok. 110 gmin wiejskich, które Fundacja zaprosiła do udziału w Programie Youngster zaproszenie przyjęło 75 gmin. W tych gminach w roku szkolnym 2008/2009 rozpoczęto fazę właściwą Programu.

Zajęcia j. angielskiego są odpłatne dla uczniów w wysokości 5 zł/m-c. Środki pozyskane w ten sposób są przeznaczone na potrzeby szkoły, a zwłaszcza potrzeby  Youngstera (np. kopiowanie materiałów, dodatkowe pomoce dydaktyczne, nagrody na zakończenie roku szkolnego, itp.).

 

Forma zajęć

Zajęcia w ramach Programu Youngster to przeciwieństwo zajęć dydaktycznych. Przede wszystkim zabronione jest w nim robienie klasówek, odpytywanie, zadawanie prac domowych, stawianie ocen, a więc wszystkich tych elementów, które w szkole służą zazwyczaj do dyscyplinowania uczniów i ich szeregowania. W tym programie nie ma przysłowiowego kija, jest tylko marchewka. Youngster to zajęcia dla wszystkich chętnych uczniów, a więc dla tych, którzy świadomie podejmują decyzję o uczestniczeniu w programie, a nie dla wszystkich uczniów. Od nauczycieli oczekujemy kreatywności i realizacji własnych, autorskich metod nauczania. A więc nie tylko zajęcia w ławkach, ale także wycieczki, biwaki, gry i zabawy. Nie nakładamy na nauczycieli obowiązku zrealizowania programu nauczania. Oczekujemy za to, aby uczeń znał przerabiany materiał, a nie tylko wiedział, że taki materiał przerabiał, że cos takiego było. I przede wszystkim – w Youngsterze nie ma papierków: sprawozdań z realizacji programu, potwierdzeń, zaświadczeń, itp. Opieramy się na zaufaniu do nauczyciela – wierzymy, że realizowane przez niego zajęcia odpowiadają naszym celom.