Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

Informacje ogólne

 

Konkursy to ważny etap procesu edukacji – stwarzają możliwość rzetelnej rywalizacji, porównania swoich osiągnięć oraz sprawdzenia nabytej wiedzy. Współzawodnictwo pozwala również nagrodzić najlepszych, a zatem zwiększa motywację uczniów do dalszego poszerzania intelektualnych horyzontów. Nie mogło ich zabraknąć w programie Youngster, którego celem jest przede wszystkim wspieranie Was – młodych ludzi – w procesie rozwoju.

 

Konkursy i testy organizowane w ramach programu Youngster:

  • testy semestralne –

mierzą postępy uczestników programu Youngster, pokazując przyrost ich umiejętności językowych w ciągu całego okresu nauki; tutaj każdy z ma takie same szanse na sukces,

  • coroczny konkurs na najlepszego ucznia i wiodącego nauczyciela –

testy semestralne to nie tylko możliwość sprawdzenia własnych umiejętności, ale także szansa na nagrodę :) co roku otrzymują ją najlepsi uczniowie z każdej szkoły; warto również dodać, że dobre wyniki ucznia idą w parze z zaangażowaniem jego nauczyciela, który nie tylko kształci, lecz także motywuje i przyciąga swą pozytywną energią – co również zasługuje na nagrodę :)

  • coroczny Konkurs Projektów Klasowych „Teenagers in action”

organizowany wspólnie z Wydawnictwem Macmillan; konkurs ma na celu – poprzez zaangażowanie uczniów w ciekawą formę aktywności – wszechstronne wykorzystanie ich umiejętności, zarówno językowych, jak i intelektualnych, rozwijanie zdolności analizy informacji oraz pracy w zespole; udział w konkursie przyczynia się do zwiększenia motywacji uczniów do dalszej nauki i przygotowuje ich do bardziej świadomego korzystania z nowych mediów.

 

Dla laureatów obydwu corocznych konkursów przewidziane są atrakcyjne nagrody, fundowane przez EFRWP i Wydawnictwo Macmillan.