Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

O szkoleniach

W ramach programu Youngster organizowane są szkolenia dla nauczycieli. Ich celem jest doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie motywacji. W trakcie spotkań nauczyciele, oprócz zdobywania wiedzy związanej z językiem angielskim (np. fonetyka, nowe trendy i metody nauczania), poszerzają również znajomość zagadnień pedagogicznych i uczą się komunikacji niewerbalnej (np. jak można motywować uczniów do nauki, jak rozbudzać pasje i zainteresowania).

Dzięki temu zakres oddziaływania szkoleń nie ogranicza się tylko do samych nauczycieli. Ich pośrednimi beneficjentami są także uczniowie gimnazjum oraz szkoły uczestniczące w programie (możliwość przekazania zdobytej wiedzy pozostałym nauczycielom, poprawa poziomu nauczania w oparciu o nowoczesne i unikalne materiały dydaktyczne). 

Szkolenia prowadzone są przez wydawnictwo Macmillan, które zapewnia kadrę trenerską, materiały szkoleniowe oraz pomoce dydaktyczne.

Oprócz spotkań w ramach programu Youngster nauczyciele mogą również uczestniczyć w cyklu szkoleń „English Teaching”, realizowanych przez Nidzicką Fundację Rozwoju „Nida” ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.