Uczestnicy obozu językowego w Londynie - wyniki

Miło nam poinformować, że znamy już uczniów, którzy wyjadą na obóz językowy do Londynu. Uczniowie ze szkół biorących udział w programie Youngster, byli oceniani w dwóch kategoriach: największego przyrostu wiedzy oraz najlepszego wyniku końcowego.

 

W oparciu o kryteria Regulaminu, Komisja Konkursowa wytypowała grupę 5% uczniów z najlepszymi wynikami w powyższych kategoriach, którzy otrzymali tytuł „YoungSTAR 2018/19". Uczniowie otrzymają specjalne dyplomy pamiątkowe. Spośród grup uczniów z tytułem „YoungSTAR 2018/19, wylosowano trzech uczniów z kategorii „największego przyrostu wiedzy" oraz dwóch uczniów z kategorii „najlepszego wyniku końcowego". Wylosowani uczniowie otrzymują stypendium na pokrycie kosztów kursu językowego w Londynie. Dodatkowo wylosowano po 2 osoby z każdej kategorii, które zostały wpisane na listę rezerwową. Osoby te w przypadku rezygnacji powyższych uczniów z udziału w obozie naukowym, będą mogły ich zastąpić.

 

Lista wylosowanych uczniów w kategorii „NAJWIĘKSZY PRZYROST WIEDZY", którzy otrzymują stypendium na obóz naukowy:

 

Grupa

Login

KOCK_2018

w.kopciuch76

ROPA_2018

z.dec88

KANCZUGA_2018

j.musz38

 

Lista rezerwowa:

 

Grupa

Login

JAWORNIKPOLSKI_2018

p.szmulik29

RADGOSZCZ_2018

w.wierzba28

 

 

 

 

 

 

Lista wylosowanych uczniów w kategorii „NAJLEPSZY WYNIK KOŃCOWY”, którzy otrzymują stypendium na obóz naukowy:

 

 

Grupa

Login

JEZIORZANY_2018

m.ligenza11

RAJGROD_2018

j.kalska92

 

 

 

 

 

 

Lista rezerwowa:

 

Grupa

Login

BULKOWO_2018

m.naguszewska27

ANNOPOL_2018

p.oleszko34