Wyniki konkursu „YoungSTAR” - edycja 2023/24

Z radością ogłaszamy wyniki konkursu na najlepszego ucznia „YoungSTAR" edycji 2023/24. Uczniowie ze szkół biorących udział w programie Youngster, byli oceniani w dwóch kategoriach: największego przyrostu wiedzy oraz najlepszego wyniku końcowego.

W oparciu o kryteria Regulaminu Komisja Konkursowa wytypowała grupę 5% uczniów z najlepszymi wynikami w powyższych kategoriach, którzy otrzymali tytuł „YoungSTAR 2023/24". Uczniowie otrzymają specjalne dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe.

 

Lista uczniów w kategorii „NAJWIĘKSZY PRZYROST WIEDZY”:  ZOBACZ

 

Lista uczniów w kategorii „NAJLEPSZY WYNIK KOŃCOWY”:  ZOBACZ

 

Spośród listy uczniów z obu kategorii wytypowanych zostało 5 loginów uczniów, którzy oprócz tytułu „YoungSTAR” uzyska stypendium na pokrycie kosztów obozu językowego w Londynie.

 

Lista uczniów „LONDYN”:  ZOBACZ 

 

Gratulujemy laureatom i jednocześnie dziękujemy nauczycielom oraz uczniom za zaangażowanie w realizację programu.