Wyniki konkursu „YoungSTAR" w edycji 2020/21

Miło nam poinformować, że znamy już wyniki konkursu na najlepszego ucznia „YoungSTAR" edycji 2020/21! Uczniowie ze szkół biorących udział w programie Youngster, byli oceniani w dwóch kategoriach: największego przyrostu wiedzy oraz najlepszego wyniku końcowego.

 

W oparciu o kryteria Regulaminu Komisja Konkursowa wytypowała grupę 5% uczniów z najlepszymi wynikami w powyższych kategoriach, którzy otrzymali tytuł „YoungSTAR 2020/21". Uczniowie otrzymają specjalne dyplomy pamiątkowe.

 

Lista uczniów w kategorii „NAJWIĘKSZY PRZYROST WIEDZY":  ZOBACZ

 

Lista uczniów w kategorii „NAJLEPSZY WYNIK KOŃCOWY”:  ZOBACZ

 

Spośród listy uczniów z obu kategorii wylosowanych zostało 5 loginów uczniów, którzy oprócz tytułu „YoungSTAR” uzyska stypendium naukowo – dydaktyczne w wysokości nie wyższej niż 2500 zł brutto.

 

Lista uczniów „STYPENDIUM NAUKOWE”:  ZOBACZ 

 

Gratulujemy laureatom i jednocześnie dziękujemy nauczycielom oraz uczniom za zaangażowanie w realizację programu.