Youngster w formie zdalnej

W związku z licznym odzewem nauczycieli i uczniów programu Youngster w tej niecodziennej sytuacji zachęcamy do organizacji i udziału w zajęciach zdalnych.

Dla nauczycieli i uczniów zostaną udostępnione wersje cyfrowych materiałów dydaktycznych.

Zachęcamy również do wymiany doświadczeń w specjalnej zamkniętej grupie w serwisie Facebook, do której zostaną zaproszeni wszyscy nauczyciele.