28.09.2018

Za nami Test Placement

Z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczestnicy projektu „Youngster” przystąpili do Testu Placement. Jego celem jest kwalifikacja ucznia do odpowiedniej grupy o właściwym poziomie w celu zapewnienia optymalnego modelu nauczania właściwego dla każdego ucznia (bezpieczne środowisko).

 

Test Placement był prowadzony od 14 do 28 września.