YOUNGSTER TO DODATKOWE ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla UCZNIÓW KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Youngster to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego adresowane do uczniów klas VIII szkół podstawowych. Prowadzone w małych, 10-15 osobowych grupach są dostosowane poziomem do znajomości języka przez uczniów. Zajęcia, będące uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania, realizowane są w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w roku szkolnym.

 

To, co wyróżnia Program Youngster, to ukierunkowanie nauki na pobudzanie wewnętrznej motywacji ucznia. Służy temu również system nagradzania, w którym pod uwagę brany jest przede wszystkim przyrost wiedzy, a nie tylko wyniki końcowego testu.

 

W roku szkolnym 2018/19 po raz pierwszy została również przeprowadzona pilotażowa edycja Programu pn. English Teaching Activities (ETAs) + Youngster, realizowana wspólnie przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W ramach Programu uczniowie 10 szkół rozpoczęli dodatkowe zajęcia z języka angielskiego już w klasie VI i będą je kontynuować, aż do zakończenia nauki w szkole podstawowej.

 

Od roku szkolnego 2018/19, w związku z reformą edukacji, zajęcia adresowane są do uczniów VIII szkół podstawowych. Poprzednie edycje programu były realizowane w gimnazjach - wzięło w nich udział ponad 30 000 uczniów z blisko 370 gimnazjów z terenów wiejskich w Polsce.

 

Youngster to także:

17

lat

doświadczenia w realizacji Programu

32 000

uczniów

wzięło udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego

550

szkół

z obszarów wiejskich całej Polski 

600

nauczycieli

objętych kompleksowym wsparciem merytorycznym, w tym m.in. szkoleniami metodycznymi

W 2016 roku program edukacyjny Youngster został doceniony i wyróżniony prestiżowym tytułem European Language Label - europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, który premiuje nowatorskie projekty edukacyjne oraz promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.