Youngster to nauka przez zabawę – bez odpytywania, klasówek i ocen

Formuła Programu jest oparta na zasadzie „all carrot, no stick”, czyli nauce przez zabawę – bez odpytywania, klasówek i ocen, co ma na celu zachęcie uczniów do aktywności. W ramach zajęć nauczyciele skupiają się na tym, aby pobudzić wewnętrzną motywację ucznia, akcentując nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny wybór, szansę edukacyjną, z której uczeń może, lecz nie musi skorzystać. 

 

W latach 2005 - 2017 Program Youngster realizowany był wśród uczniów klas III szkół gimnazjalnych. Jego efektami są lepsze wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego, a także wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie wśród rówieśników. W rezultacie udział w Programie ułatwił im dostęp do miejskich szkół ponadgimnazjalnych.

 

Co daje udział w programie Youngster?

Uczniom:

Nauczycielom:

Szkołom:

Gminom:

17

lat

doświadczenia w realizacji Programu

32 000

uczniów

wzięło udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego

550

szkół

z obszarów wiejskich całej Polski 

600

nauczycieli

objętych kompleksowym wsparciem merytorycznym, w tym m.in. szkoleniami metodycznymi