HARMONOGRAM PROGRAMU YUNGSTER

Ramowy harmonogram Programu YOUNGSTER w roku szkolnym 2021/22

lipiec-sierpień 2021

Rektrutacja do Programu

sierpień 2021

Szkolenie metodyczne metodą zdalną (online)

sierpień 2021

Przygotowanie i podpisanie z gminami umów o współpracy na rok szkolny 2021/22

wrzesień 2021

Rozpoczęcie zajęć (metodą bezpodręcznikową)

do 15 września 2021

Przekazanie informacji o uczniach, którzy przystąpią do testu plasującego oraz wstępny wybór podręczników

do 19 września 2021

Złożenie zamówienia na podręczniki do Wydawnictwa oraz podział uczniów na grupy w oparciu o wynik testu

wrzesień 2021

Test plasujący dla uczniów deklarujących chęć udziału w Programie

październik 2021

Przekazywanie gminom dotacji na wynagrodzenie dla nauczycieli

wrzesień 2021- czerwiec 2022

Realizacja i monitoring Programu, pomoc metodyczna, konkursy międzyszkolne

październik 2021

Ogłoszenie Regulaminu konkursu na najlepszego ucznia i tytułu wiodącego nauczyciela w roku szkolnym 2021/22 oraz konkursu projektów klasowych (TiA)

styczeń 2022

Pierwszy test sprawdzający poziom wiedzy uczniów (Progress I)

maj 2022

Ogłoszenie wyników konkursu projektów klasowych (TiA)

maj 2022

Drugi test sprawdzający postępy uczniów w nauce (Progress II)

czerwiec 2022

Zakończenie Programu, podsumowanie wyników, wysyłanie certyfikatów dla uczniów, ustalenia dot. nagród dla uczniów i nauczycieli