HARMONOGRAM PROGRAMU YUNGSTER

Ramowy harmonogram Programu YOUNGSTER w roku szkolnym 2022/23

lipiec-sierpień 2022

Rektrutacja do Programu

sierpień 2022

Szkolenie metodyczne metodą zdalną (online)

sierpień 2022

Przygotowanie i podpisanie z gminami umów o współpracy na rok szkolny 2022/23

wrzesień 2022

Rozpoczęcie zajęć (metodą bezpodręcznikową)

do 9 września 2022

Przekazanie informacji o uczniach, którzy przystąpią do testu plasującego oraz wstępny wybór podręczników

do 30 września 2022

Złożenie zamówienia na podręczniki do Wydawnictwa oraz podział uczniów na grupy w oparciu o wynik testu

wrzesień 2022

Test plasujący dla uczniów deklarujących chęć udziału w Programie

październik 2022

Przekazywanie gminom dotacji na wynagrodzenie dla nauczycieli

wrzesień 2022- czerwiec 2023

Realizacja i monitoring Programu, pomoc metodyczna, konkursy międzyszkolne

październik 2022

Ogłoszenie Regulaminu konkursu na najlepszego ucznia i tytułu wiodącego nauczyciela w roku szkolnym 2022/23 oraz konkursu projektów klasowych (TiA)

styczeń 2023

Pierwszy test sprawdzający poziom wiedzy uczniów (Progress I)

luty 2023

Ogłoszenie wyników konkursu projektów klasowych (TiA)

maj 2023

Drugi test sprawdzający postępy uczniów w nauce (Progress II)

czerwiec 2023

Zakończenie Programu, podsumowanie wyników, wysyłanie certyfikatów dla uczniów, ustalenia dot. nagród dla uczniów i nauczycieli