HARMONOGRAM PROGRAMU YUNGSTER

Ramowy harmonogram Programu YOUNGSTER w roku szkolnym 2023/24

lipiec-sierpień 2023

Rektrutacja do Programu

25 - 26 sierpnia 2023

Szkolenie metodyczne w Warszawie

sierpień 2023

Przygotowanie i podpisanie z gminami umów o współpracy na rok szkolny 2023/24

wrzesień 2023

Rozpoczęcie zajęć (metodą bezpodręcznikową)

do 8 września 2023

Przekazanie informacji o uczniach, którzy przystąpią do testu plasującego oraz wstępny wybór podręczników

do 29 września 2023

Złożenie zamówienia na podręczniki do Wydawnictwa oraz podział uczniów na grupy w oparciu o wynik testu

wrzesień 2023

Test plasujący dla uczniów deklarujących chęć udziału w Programie

październik 2023

Przekazywanie gminom dotacji na wynagrodzenie dla nauczycieli

wrzesień 2023- czerwiec 2024

Realizacja i monitoring Programu, pomoc metodyczna, konkursy międzyszkolne

październik 2023

Ogłoszenie Regulaminu konkursu na najlepszego ucznia i tytułu wiodącego nauczyciela w roku szkolnym 2023/24 oraz konkursu projektów klasowych (TiA)

styczeń 2024

Pierwszy test sprawdzający poziom wiedzy uczniów (Progress I)

luty 2024

Ogłoszenie wyników konkursu projektów klasowych (TiA)

maj 2024

Drugi test sprawdzający postępy uczniów w nauce (Progress II)

czerwiec 2024

Zakończenie Programu, podsumowanie wyników, wysyłanie certyfikatów dla uczniów, ustalenia dot. nagród dla uczniów i nauczycieli