Rekrutacja do edycji 2019/20

Nabór uzupełniający do Programu Youngster realizowanego w roku szkolnym 2019/20 prowadzony był do 5 lipca 2019 roku. 

 


Ogólne zasady rekrutacji do Programu Youngster

 

Do udziału w Programie szkoła jest zgłaszana przez gminę, wypełniając stosowną DEKLARACJĘ, przy spełnieniu następujących wymogów:

 

 

Szczegółowe zobowiązania gminy oraz regulacje dotyczące zasad współpracy zawiera wzór umowy o współpracy z gminą. W przypadku znacznej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności są kwalifikowane szkoły z terenów defaworyzowanych, przy zastosowaniu następujących kryteriów: