Rekrutacja do edycji 2020/21

Rekrutacja do edycji 2020/21 została zakończona w sierpniu 2020 roku.

Informacja o rekrutacji do edycji 2021/22 zostanie podana w II kwarale 2021 roku.

 


Ogólne zasady rekrutacji do Programu Youngster

 

Do udziału w Programie szkoła jest zgłaszana przez gminę, wypełniając stosowną DEKLARACJĘ, przy spełnieniu następujących wymogów:

 

 

Szczegółowe zobowiązania gminy oraz regulacje dotyczące zasad współpracy zawiera wzór umowy o współpracy z gminą. W przypadku znacznej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności są kwalifikowane szkoły z terenów defaworyzowanych, przy zastosowaniu następujących kryteriów: