KLUCZOWĄ ROLĘ W PROGRAMIE ODGRYWAJĄ NAUCZYCIELE

Nauczyciel to najistotniejsze ogniwo Programu Youngster. Jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie zadań dydaktycznych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Staramy się, aby wszelkie kwestie administracyjne, biurowe, itp. obciążały nauczyciela w stopniu najmniejszym z możliwych. 

 

Zadania dla nauczyciela