Konkursy to ważny etap procesu edukacji – stwarzają możliwość rzetelnej rywalizacji, porównania swoich osiągnięć oraz sprawdzenia nabytej wiedzy.

Konkurs na najlepszego ucznia i wiodącego nauczyciela

Coroczny konkurs na najlepszego ucznia "YoungSTAR" i wiodącego nauczyciela "YoungMaster" służy zwiększeniu motywacji oraz zaangażowania uczniów i nauczycieli, m.in. do utrzymania wysokiej frekwencji na zajęciach pozalekcyjnych oraz stosowania nowoczesnych i autorskich metod nauczania języ...

Teenagers in Action

Coroczny Konkurs Projektów Klasowych „Teenagers in action”, organizowany wspólnie z Wydawnictwem Macmillan, ma na celu – poprzez zaangażowanie uczniów w ciekawą formę aktywności – wszechstronne wykorzystanie ich umiejętności, zarówno językowych, jak i intelektualnych, rozwijanie...

Konkursy na portalu Facebook

Zapraszamy do śledzenia profilu YOUNGSTERA na portalu Facebook. Na naszym profilu przez cały rok szkolny organizowane są okolicznościowe konkursy. Są one adresowane do wszystkich chętnych uczniów, którzy chcą aktywnie spędzić zajęcia w ramach programu YOUNGSTER. Konkursy to okazja do bu...