Konkursy to ważny etap procesu edukacji – stwarzają możliwość rzetelnej rywalizacji, porównania swoich osiągnięć oraz sprawdzenia nabytej wiedzy.

Konkurs na najlepszego ucznia i wiodącego nauczyciela

Coroczny konkurs na najlepszego ucznia "YoungSTAR" i wiodącego nauczyciela "YoungMaster" służy zwiększeniu motywacji oraz zaangażowania uczniów i nauczycieli, m.in. do utrzymania wysokiej frekwencji na zajęciach pozalekcyjnych oraz stosowania nowoczesnych i autorskich metod nauczania języ...

Teenagers in Action

Coroczny Konkurs Projektów Klasowych „Teenagers in action”, organizowany wspólnie z Wydawnictwem Macmillan, ma na celu – poprzez zaangażowanie uczniów w ciekawą formę aktywności – wszechstronne wykorzystanie ich umiejętności, zarówno językowych, jak i intelektualnych, rozwijanie...