17.10.2023

„YoungSTAR" i „YoungMaster"

Coroczny konkurs na najlepszego ucznia „YoungSTAR" i wiodącego nauczyciela „YoungMaster" służy zwiększeniu motywacji oraz zaangażowania uczniów i nauczycieli, m.in. do utrzymania wysokiej frekwencji na zajęciach pozalekcyjnych oraz stosowania nowoczesnych i autorskich metod nauczania języka angielskiego, co w założeniu powinno przyczynić się do poprawy wyników osiąganych przez uczniów w trakcie Programu YOUNGSTER.
 
Konkurs YoungSTAR to nie tylko możliwość sprawdzenia własnych umiejętności, ale także szansa na nagrodę – co roku otrzymują ją najlepsi uczniowie z każdej szkoły. Wiemy, że dobre wyniki ucznia idą w parze z zaangażowaniem jego nauczyciela, który nie tylko kształci, lecz także motywuje i przyciąga swą pozytywną energią – co również zasługuje na nagrodę w ramach YoungMASTER!
 
Szczegóły dostępne w regulaminie:KONKURSU NA NAJLEPSZEGO UCZNIA YOUNGSTAR I ZASADY WYBORU NAUCZYCIELA YOUNGMASTER.
 
Nagrodą dla najlepszych 5-ciu uczniów w ramach konkurs YoungSTAR jest sfinansowanie obozu językowego. 

DOKUMENTY