17.10.2023

Teenagers in Action 2023/24

Coroczny Konkurs Projektów Klasowych „Teenagers in action”, organizowany wspólnie z Wydawnictwem Macmillan, ma na celu – poprzez zaangażowanie uczniów w ciekawą formę aktywności – wszechstronne wykorzystanie ich umiejętności, zarówno językowych, jak i intelektualnych, rozwijanie zdolności analizy informacji oraz pracy w zespole. Udział w konkursie przyczynia się do zwiększenia motywacji uczniów do dalszej nauki i przygotowuje ich do bardziej świadomego korzystania z nowych mediów.

 

Tematyką tegorocznej edycji konkursu jest przeprowadzenie szeroko pojętych działań na rzecz lokalnej społeczności. Nie chcemy Was ograniczać !! Liczy się oryginalny pomysł i staranność w realizacji działań, które zostaną zaplanowane i przeprowadzone. Wymyślcie konkretne działanie dla wybranej przez siebie grupy docelowej. We współpracy z nauczycielem stwórzcie scenariusz składający się m.in. z planowanych działań, efektów, założeń itp.

Przed przystąpieniem do realizacji działań należy przesłać scenariusz na adres e-mail: youngster@efrwp.com.pl celem konsultacji z Koordynatorem Programu Youngster oraz Wydawnictwem Macmillan.

 

◊◊◊ termin nadsyłania scenariusza działań to 2 lutego 2024 r. !! ◊◊◊

◊◊◊ termin nadsyłania prac konkursowych to 29 lutego 2024 r. !! ◊◊◊

 

Zasady konkursu oraz szczegóły dotyczące zadania konkursowego znajdują się w REGULAMINIE.

 

Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz  wydawnictwa Macmillan Polska wyłoni trzy najlepsze projekty konkursowe, których autorzy otrzymają nagrody. Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie - dla każdej ze zwycięskich grup - wycieczki edukacyjnej do jednego wybranego miasta w Polsce. W przypadku gdy zorganizowanie wycieczki nie będzie możliwe z powodu epidemii koronawirusa, uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe do kwoty 500 zł/osobę.

DOKUMENTY