16.01.2019

Teenagers in Action

Coroczny Konkurs Projektów Klasowych „Teenagers in action”, organizowany wspólnie z Wydawnictwem Macmillan, ma na celu – poprzez zaangażowanie uczniów w ciekawą formę aktywności – wszechstronne wykorzystanie ich umiejętności, zarówno językowych, jak i intelektualnych, rozwijanie zdolności analizy informacji oraz pracy w zespole. Udział w konkursie przyczynia się do zwiększenia motywacji uczniów do dalszej nauki i przygotowuje ich do bardziej świadomego korzystania z nowych mediów.

 

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest: „Nasza wymarzona lekcja zdalna"

 

Celem konkursu jest zaprojektowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie pokazowej, zdalnej lekcji z dowolnego przedmiotu. Grupa projektowa wciela się w nauczyciela danego przedmiotu i prowadzi zajęcia w j. polskim.

 

Lekcja powinna dotyczyć zagadnień przedmiotowych odpowiednich dla wieku uczniów uczestniczących w lekcji, wynikających z podstawy programowej i/lub zagadnień ogólnych np. poprzez pokazanie metod ułatwiających naukę, metod zwiększających koncentrację uczniów na lekcjach, naukę poprzez zabawę itp. Czas trwania lekcji powinien wynosić około 30 min

 

Grupą docelową mogą być uczniowie szkół podstawowych – klasy VIII lub młodsze.

 

Uwaga! Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 marca 2021 roku. Wyniki zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2021 roku.

 

Zasady konkursu oraz szczegóły dotyczące zasad i zadania konkursowego w REGULAMINIE

 

Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz  wydawnictwa Macmillan Polska wyłoni trzy najlepsze projekty konkursowe, których autorzy otrzymają nagrody. Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie - dla każdej ze zwycięskich grup - wycieczki edukacyjnej do jednego wybranego miasta w Polsce. W przypadku gdy zorganizowanie wycieczki nie będzie możliwe z powodu epidemii koronawirusa, uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe do kwoty 500 zł/osobę.

DOKUMENTY