16.01.2019

Teenagers in Action

Coroczny Konkurs Projektów Klasowych „Teenagers in action”, organizowany wspólnie z Wydawnictwem Macmillan, ma na celu – poprzez zaangażowanie uczniów w ciekawą formę aktywności – wszechstronne wykorzystanie ich umiejętności, zarówno językowych, jak i intelektualnych, rozwijanie zdolności analizy informacji oraz pracy w zespole. Udział w konkursie przyczynia się do zwiększenia motywacji uczniów do dalszej nauki i przygotowuje ich do bardziej świadomego korzystania z nowych mediów.

 

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest: „Juniorzy i seniorzy"

 

W ramach zadania konkursowego uczniowie powinni zorganizować konkretne działania dla lub z seniorami z lokalnej społeczności. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi by zauważyli starsze osoby wokół siebie, by weszli z nimi w dialog, poznali ich potrzeby, ale także ich zalety i potencjał – i na tej podstawie wymyślili, jak mogą ich wspomóc lub jak zrobić coś wspólnie z nimi.

 

Termin nadsyłania prac konkursowych to 30 marca 2020 r.

 

Zasady konkursu oraz szczegóły dotyczące zasad i zadania konkursowego, opisane są w REGULAMINIE

 

Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz  wydawnictwa Macmillan Polska wyłoni trzy najlepsze projekty konkursowe, których autorzy otrzymają nagrody. Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie - dla każdej ze zwycięskich grup - wycieczki edukacyjnej do jednego wybranego miasta w Polsce.

DOKUMENTY