03.02.2022

Teenagers in Action

Coroczny Konkurs Projektów Klasowych „Teenagers in action”, organizowany wspólnie z Wydawnictwem Macmillan, ma na celu – poprzez zaangażowanie uczniów w ciekawą formę aktywności – wszechstronne wykorzystanie ich umiejętności, zarówno językowych, jak i intelektualnych, rozwijanie zdolności analizy informacji oraz pracy w zespole. Udział w konkursie przyczynia się do zwiększenia motywacji uczniów do dalszej nauki i przygotowuje ich do bardziej świadomego korzystania z nowych mediów.

 

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest:

 „Utrzymanie dobrej kondycji” 

 

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problemy osób w różnym wieku spowodowane pandemią koronawirusa, przejawiające się obniżeniem nastroju / zagubieniem / poczuciem izolacji / brakiem dostatecznego poziomu aktywności i przedstawienie konkretnych rozwiązań wraz z ich realizacją.

 

Pandemia koronawirusa przyniosła szereg zagrożeń dla życia i zdrowia naszych organizmów. Wiele osób w każdym wieku może doświadczać stanu obniżenia nastroju, poczucia izolacji lub braku dostatecznego poziomu aktywności. Jakie działania należy podjąć, aby przeciwdziałać skutkom pandemii na organizm człowieka?  – zorganizujcie konkretne działania dla wybranej przez siebie grupy odbiorców i pochwalcie się nimi. Pozostawiamy Wam dużą swobodę, co miejmy nadzieję przyniesie bardzo kreatywne projekty.

 

Grupą docelową mogą być chociażby osoby starsze, rówieśnicy, rodzina.

 

◊◊◊ Uwaga! Przedłużyliśmy termin nadsyłania prac konkursowych do 31 maja!! ◊◊◊

 

Zasady konkursu oraz szczegóły dotyczące zadania konkursowego znajdują się w REGULAMINIE.

 

Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz  wydawnictwa Macmillan Polska wyłoni trzy najlepsze projekty konkursowe, których autorzy otrzymają nagrody. Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie - dla każdej ze zwycięskich grup - wycieczki edukacyjnej do jednego wybranego miasta w Polsce. W przypadku gdy zorganizowanie wycieczki nie będzie możliwe z powodu epidemii koronawirusa, uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe do kwoty 500 zł/osobę.

DOKUMENTY