03.02.2022

Teenagers in Action 2022/23

Coroczny Konkurs Projektów Klasowych „Teenagers in action”, organizowany wspólnie z Wydawnictwem Macmillan, ma na celu – poprzez zaangażowanie uczniów w ciekawą formę aktywności – wszechstronne wykorzystanie ich umiejętności, zarówno językowych, jak i intelektualnych, rozwijanie zdolności analizy informacji oraz pracy w zespole. Udział w konkursie przyczynia się do zwiększenia motywacji uczniów do dalszej nauki i przygotowuje ich do bardziej świadomego korzystania z nowych mediów.

 

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest:

 „Mój wizerunek w Sieci” 

 

Celem tej edycji konkursu jest pobudzenie krytycznej refleksji nad tym, co nastolatkowie publikują w różnych mediach społecznościowych (FB, Instagram, YouTube, TikTok, i in.).

 

Prace projektowe mogą poruszyć m.in. następujące zagadnienia:

 

  • kto jest odbiorcą tego, co zamieszczają w Internecie?
  • ak to może wpływać na ich wizerunek wśród rówieśników i dorosłych (np. nauczycieli czy rodziców)?
  • co w szczególności powinno lub nie powinno ich zdaniem być udostępniane?
  • czy to, co publikują, może kogoś zranić lub obrazić?
  • w jakich okolicznościach ujawnianie prywatnych informacji w sieci może być niebezpieczne?
  • czy treści, które nastolatkowie publikują, pokazują coś pozytywnego o ich lokalnej społeczności?
  • jak można mądrze korzystać z Internetu i serwisów społecznościowych, aby podzielić się fajnymi, wartościowymi rzeczami, które robi się dla innych?

 

◊◊◊ Termin nadsyłania prac konkursowych to 31 stycznia 2023 roku!! ◊◊◊

 

Zasady konkursu oraz szczegóły dotyczące zadania konkursowego znajdują się w REGULAMINIE.

 

Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz  wydawnictwa Macmillan Polska wyłoni trzy najlepsze projekty konkursowe, których autorzy otrzymają nagrody. Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie - dla każdej ze zwycięskich grup - wycieczki edukacyjnej do jednego wybranego miasta w Polsce. W przypadku gdy zorganizowanie wycieczki nie będzie możliwe z powodu epidemii koronawirusa, uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe do kwoty 500 zł/osobę.

DOKUMENTY