PROJEKT YOUNGSTER JEST REALIZOWANY PRZY ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z GMINĄ

Gmina to kluczowy partner Fundacji przy realizacji Programu Youngster. Możemy śmiało stwierdzić, że bez aktywnego udziału Gminy, bez jej aktywności i odpowiedzialności, realizacja Programu Youngster nie jest możliwa. 

Zadania dla gmin