Inauguracja Programu Youngster 2022/23

Tegoroczną, szesnastą już edycję Programu Youngster zainaugurowało szkolenie metodyczne dla nauczycieli, które odbyło się w dniach 18-19 sierpnia w formule online.

 

W trakcie spotkania wprowadzono pedagogów krok po kroku w koncepcję i założenia metodologiczne Youngstera oraz przybliżono im logistykę pracy z Programem w nadchodzących miesiącach.

 

W dwudniowym spotkaniu wzięli udział nauczyciele z 31 szkół podstawowych, którzy po wakacjach będą realizowali dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla ósmoklasistów w swoich placówkach.

 

Szkolenie, prowadzone przez Fundację EFRWP oraz wydawnictwo Macmillan, rozpoczęło się sesją dedykowaną nauczycielom, którzy po raz pierwszy biorą udział w Programie. Uczestnicy zapoznali się m.in. z założeniami programowymi, stosowaną metodą nauczania oraz zasadami pracy.

 

W agendzie znalazły się sesje metodyczne wypełnione wykładami i dyskusją uczestników, którzy wzięli także udział w sesji Q&A odpowiadającej na najważniejsze pytania i wątpliwości dotyczące realizacji Programu.

 

Zaproszenie do aktywnego udziału w szkoleniu przyjęli dr Monika Cichmińska oraz David Spencer, autorzy podręczników do języka angielskiego.

 

Podczas swojego wystąpienia, dr Monika Cichmińska, pokazała na szeregu sprawdzonych w klasie przykładach – jak można podnieść skuteczność działań pedagogicznych, stopniowo budując odpowiedni poziom zaufania, wiarygodności i relacji z młodzieżą w ramach zajęć Youngster.

 

Natomiast David Spencer zaprezentował autorską turę po unikalnych cechach i zasobach nowej serii podręcznika do nauki języka angielskiego Gateway to the World.

 

Zajęcia w ramach Youngstera potrwają do czerwca 2023 roku.  Nauka języka angielskiego odbywa się przez cały rok szkolny w ramach zajęć pozalekcyjnych. Prowadzone są one w małych, maksymalnie 15-to osobowych grupach, dostosowanych poziomem do umiejętności językowych uczniów.

 

W 16. edycji Programu weźmie udział około 450 uczniów klas VIII z 31 szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu całej Polski.