Wyniki konkursu „Teenagers in Action” - edycja 2023/24

Miło nam poinformować, że znamy już wyniki tegorocznego konkursu projektów klasowych „Teenagers in Action” !!

 

Do konkursu realizowanego w roku szkolnym 2023/24 zostały zaproszone wszystkie szkoły biorące udział w programie. Do Fundacji napłynęło łącznie 6 prac konkursowych z 6 szkół. Szczegóły dotyczące pracy Komisji Konkursowej dostępne są tutaj: PROTOKÓŁ

 

Ogólnym celem projektowym było:

 • Podniesienie motywacji uczniów, zarówno zewnętrznej (chęć współzawodnictwa i zdobycia wygranej) oraz wewnętrznej (zaangażowanie uczniów w ciekawą formę zajęć językowych).
 • Wszechstronne wykorzystanie umiejętności uczniów, zarówno językowych, jak i artystycznych, intelektualnych, manualnych i organizacyjnych.
 • Doskonalenie wszystkich sprawności językowych w naturalny sposób w trakcie wykonywania prezentacji w ramach projektu – w tym zwłaszcza sprawności mówienia w języku obcym (co wymusza forma video-raportu z przeprowadzonego projektu).
 • Wyrabianie u uczniów umiejętności pracy zespołowej (i zarazem odpowiedzialności za poszczególne etapy wykonanego projektu) oraz samodzielności w wyszukiwaniu informacji.
 • Stymulowanie kreatywności i aktywności twórczej uczniów, zarówno co do podejmowanych rodzajów działań w ramach projektu, jak i form, w jakich prezentują swoje konkursowe projekty.
 • Integracja społeczności YOUNGSTER – zarówno uczniów jak i nauczycieli – poprzez wymianę informacji o postępach prac, wzajemną pomoc, a docelowo poprzez publikację nagradzanych prac konkursowych.

 

Laureaci konkursu: 

 

 • Projekt nr 3.  pt. „If you want to live- don’t hesitate – take this reflector”– NAGRODA GŁÓWNA
 • Projekt nr 4.  pt. „Second Hand , Second Life – Another Chance to help !!!” – NAGRODA GŁÓWNA
 • Projekt nr 6.  pt. „Mam dobre nawyki – nie sięgam po energetyki” – NAGRODA GŁÓWNA
 • Projekt nr 1.  pt. „Zdrowe wybory, lepsze jutro” - WYRÓŻNIENIE
 • Projekt nr 2.  pt. „Zdrowo Kolorowo / Healthy and Colorful” - WYRÓŻNIENIE
 • Projekt nr 5.  pt. „Extra Help from Youngster” - WYRÓŻNIENIE

 

W celu ustalenia szczegółów dot. nagród głównych, z nauczycielami zwycięskich grup skontaktuje się koordynator Programu Youngster.

 

Gratulujemy laureatom konkursu, a wszystkim uczniom i nauczycielom składamy szczególne podziękowania za wielkie zaangażowanie i udział w zmaganiach konkursowych.