Nabór uzupełniający do edycji 2019/20

Do 5 lipca br. trwa dodatkowy nabór do Programu Youngster, który będzie realizowany w roku szkolnym 2019/20. Już po raz drugi wezmą w nim udział uczniowie klas VIII szkół podstawowych z terenów wiejskich.

 

W ramach programu Fundacja zapewnia:

  • autorski program nauczania obejmujący realizację 90 godzin dydaktycznych w ciągu roku szkolnego, realizowanych w formie zajęć pozalekcyjnych,
  • zajęcia tylko dla chętnych uczniów,
  • brak klasówek, prac domowych, ocen, itp.,
  • podręczniki dla uczniów i nauczycieli oraz dodatkowe wyposażenie biblioteki szkolnej (słowniki, readersy, itp.),
  • szkolenie metodyczne dla nauczycieli,
  • konkursy projektowe dla uczniów,
  • sfinansowanie 50% kosztów wynagrodzenia nauczyciela.

 

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: REKRUTACJA